Slovenská jazdecká federácia | SJF

SZVJ Tornaľa, JK Rozálka Pezinok a voltíž OZ Farao a Spišská Teplica

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top