SZVJ voltíž 28.1.2017

Skúška základného výcviku jazdca (SZVJ) v Trnovci nad Váhom • Dátum konania: 28.1.2017, bezprostredne po skončení barelového preteku • Miesto konania: KD Trnovec nad Váhom, kde bude umiestnený konský trenažér – barel. • Organizátor: Farao – Trnovec nad Váhom, IČO: 42427398 • Zodpovedná osoba: Martina Sýkorová • Kritériá pre uchádzača: Vek minimálne 3 roky a maximálne 9 rokov (vrátane). • Nemá vydanú platnú jazdeckú licenciu. • Uchádzač musí absolvovať praktickú časť skúšky na bareli. • Zápisné ku skúške: 20€ • Rozhodcovia hodnotiaci uchádzačov: PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková, Ing. Denisa Beláková, Mgr. Martina Sýkorová (náhradný rozhodca: Martina Vargová) • V praktickej skúške uchádzač predvedie jednotlivé cviky: základný sed, lastovička kľačmo, kľak s upažením, zášvih s nohami spolu, polovičný mlyn, predšvih s nohami rozkročmo, odskok s dámskeho sedu dnu. • Na záver skúšok prebehne vyhodnotenie uchádzačov, kde každý uchádzač dostane protokol o „splnení“ respektíve „nesplnení“ skúšky. • Prihlášky na SZVJ posielajte mailom na adresu jk.farao@azet.sk a to najneskôr do 20.1.2017. Prihláška musí obsahovať: názov klubu, meno a priezvisko uchádzača (dieťaťa), rodné číslo a adresa uchádzača. Ku skúške je možné prihlásiť len dieťa vo veku od troch do deväť rokov (vrátane)!!!

Naši partneri