Slovenská jazdecká federácia | SJF

ÚSPECH VO SVETE ENDURANCE

Michaela Supeková sa v 17 rokoch dostala ako najlepšia Slovenka na 6. miesto svetového seniorského FEI rankingu.

Jej rovnako úspešná dvojička, Lucka, si drží skvelé 2.miesto v juniorskom svetovom FEI rankingu.

 

Dievčatá – sme na vás pyšní!

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top