Slovenská jazdecká federácia | SJF

AKTUALIZÁCIA – Ústredný krízový štáb SR vydal niekoľko opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID 19

AKTUALIZÁCIA!!!

Slovenská jazdecká federácia predlžuje zrušenie všetkých jazdeckých pretekov, ktoré sú pod jej záštitou, v zmysle nariadenia, s platnosťou do 20. mája 2020.

Ústredný krízový štáb SR vydal v pondelok 9. marca 2020 nariadenie, podľa ktorého sa s okamžitou platnosťou zakazuje usporiadanie akýchkoľvek kultúrnych, športových a verejných podujatí na území SR. Tento zákaz začína platiť od 10. marca 2020 a potrvá najbližších 14 dní. Následne dňa 24.3.2020 rozšíril Ústredný krízový štáb SR zákaz od 31. marca až do odvolania.

Slovenská jazdecká federácia preto zrušila všetky jazdecké preteky a podujatia, ktoré sú pod jej záštitou, v zmysle nariadenia, s platnosťou do 24. marca 2020, následne s predĺžením 20. mája 2020.

Informácie budeme priebežne aktualizovať.


Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top