Slovenská jazdecká federácia | SJF

V platnosti zostávajú pôvodné pravidlá tvorby drezúrneho rebríčka SJF 2022

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 16. do 18.1.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenie:

Na základe diskusie a prehodnotenia dopadu úpravy tvorby drezúrneho rebríčka SJF 2022 na jazdeckú verejnosť ruší P-SJF rozhodnutie per rollam 302022, čím zostávajú v platnosti pravidlá tvorby  drezúrneho rebríčka SJF 2022 pre započítanie pretekov od 1.11.2021 do 31.10.2022.

P-SJF zároveň ukladá drezúrnej komisii SJF započítať do tvorby drezúrneho rebríčka 2023 výsledky z pretekov od 1.11.2022 do 31.12.2023 a roky nasledujúce výsledky z pretekov vždy od 1.1. do 31.12.

hlasovanie: 

ZA 6 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Novotný

ZDRŽAL SA  1 – Paučo

UZNESENIE PRIJATÉ

Zdôvodnenie Paučo: „V prvom hlasovaní per rolllam súhlasili so zmenou traja predsedovia oblasti a 4. predseda súhlasil s aplikovaným rebríčka od začiatku roka, nakoľko nebola urobená analýza ako negatívnych tak pozitívnych dopadov na túto zmenu.

Preto  nie je možné započítať napr. 4-ročnému koňovi body z predošlého roka, keď v  danom roku už je 5 ročný, to isté je nereálne započítať body jazdcovi v kategórií detí, keď na budúci rok už štartuje v kategórií mladších juniorov …atď. široké spektrum hodnotenia tohto rebríčka je preto logické v trvaní celého roka.“ 

Drezurny-rebricek-pravidla-2.pdf

Pôvodné, už neplatné, per rollam zo dňa 29.12.2022:

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 27.-29.12.2022 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenie:

P-SJF schvaľuje úpravu zostavenia drezúrneho rebríčka 2022, ktorý je rozhodujúci pre zápočet bodov z absolvovaných drezúrnych pretekov,  na obdobie 1.1. 2022 – 31.12.2022. Vzhľadom na to, že v roku 2021 sa v zimnom období november – december nekonali žiadne preteky a jazdci si body z tohto obdobia neprenášanú do rebríčka 2022, je vhodná doba na zosúladenie procesu a tvorby drezúrneho rebríčka SJF, čo je aj cieľom P-SJF pre nadchádzajúce obdobia. V roku 2023 tým nevznikne rebríček, ktorý by zahŕňal výsledky za 14 kalendárnych mesiacov, práve naopak, zosúladí sa tým obdobie, ktoré je započítané pre bodovú hodnotu drezúrnych rebríčkov a to na celý kalendárny rok, t.j. 1.1.-31.12.

hlasovanie: 

ZA 5 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Paučo, Novotný

ZDRŽAL SA 2 – Štangel, Fekár

Zdôvodnenie Fekár: „Zdrziavam sa. Suhlasim sice, ze rebricek by mal byt od 1.1. do 31.12. ale nesuhlasim so sposobom, ako to ma byt zmenene. Retroaktivne menit nieco, co bolo dohodnute a s cim vsetci pocitali nepokladam za vhodne. Pokial sa tyka rebrickov na dalsie roky som za 1.1. – 31.12.“

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top