Slovenská jazdecká federácia | SJF

Vo veku 94 rokov zomrel bývalý slovenský reprezentant v jazdectve a dlhoročný člen SJF, František Hrúzik

9.8.2021 v pondelok vo veku 94 rokov skonal bývalý slovenský reprezentant v jazdectve a dlhoročný člen SJF, František Hrúzik. V roku 1960 sa ako dosiaľ jediný Slovák predstavil na olympijských hrách v súťaži všestrannej spôsobilosti.

V rokoch 1946-1957 sa venoval dostihom, v Československu absolvoval 30 rovinových dostihov, na ktorých desaťkrát zvíťazil. Na prekážkových dostihoch cez prútené prekážky a steeaplechase sa zúčastnil celkovo 52-krát s 18 víťazstvami. Od roku 1954 sa venoval aj drezúre, military, parkúrovým súťažiam a neskôr aj vozatajstvu. V roku 1961 mu udelili titul „majster športu“.

V roku 2017 dostal od Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) zlatú medailu SOŠV za výnimočný prínos pre olympijské a športové hnutie. V roku 2020 ho Slovenská jazdecká federácia uviedla do Siene slávy významných osobností jazdeckého športu.

ČESŤ JEHO PAMIATKE!

zdroj článku: Národný žrebčín Topoľčianky

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top