Slovenská jazdecká federácia | SJF

Výzva na predloženie cenových ponúk na dodávku/spracovanie skokového rebríčka SJF a kariéry jazdca a koňa v roku 2022

Skoková Komisia SJF zverejňuje výzvu na predloženie cenových ponúk na zhotoviteľa a dodávku/spracovanie skokového rebríčka SJF ako aj kariéry jazdca a koňa pre sezónu 2022. Dodávka bude realizovaná priebežne vždy v mesačných intervaloch najneskôr do 15.dňa po ukončení mesiaca na stránke SJF vo všetkých kategóriách.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top