Slovenská jazdecká federácia | SJF

VÝZVA SKOKOVEJ KOMISIE SJF NA USPORIADANIE MAJSTROVSTIEV SR 2020

Skoková komisia SJF vyzýva potenciálnych záujemcov o organizovanie MSR 2020 v disciplíne SKOKY. Záujemcovia o usporiadanie Majstrovstiev SR v skoku na koni sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese: info@sjf.sk

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top