Slovenská jazdecká federácia | SJF

Výzva záujemcom o doškolenie drezúrnych rozhodcov

Drezúrna komisia SJF zorganizuje v roku 2021, v prípade dostatočného záujmu, ešte jedno doškolenie drezúrnych rozhodcov v mesiaci máj/jún. Prosíme záujemcov prihlásiť sa na michaela.horna@sjf.sk najneskôr do 4.5.2021

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top