Slovenská jazdecká federácia | SJF

Zápisnica zo zasadnutia P-SJF 8.9.2020 v Bratislave

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top