Slovenská jazdecká federácia | SJF

Zasielanie pošty na Sekretariát SJF

Oznamujeme vám, že podateľna pošty v Dome športu bude pracovať do 22.12.2020 vrátane. Z toho dôvodu je nutné, aby ste poslali poštu na Sekretariát SJF čo najskôr, aby sme ju stihli včas prebrať.

Ak by ste nemali možnosť poslať poštu do tohto termínu, prosím, pošlite nám ju mailom, s tým, že originály preberieme na podateľni až v januári 2021.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top