Slovenská jazdecká federácia | SJF

Zásluhou a s pomocou skokovej komisie SJF, zaslala Slovenská jazdecká federácia žiadosť o opätovné prehodnotenie povolenia jazdeckých pretekov hlavnému hygienikovi SR a štátnemu tajomníkovi SR

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top