Slovenská jazdecká federácia | SJF

Zástupcovia športovej obce diskutovali s predstaviteľmi štátu o dopadoch protipandémiových opatrení a predložili požiadavky voči štátu

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom (SPV) zorganizoval 30. septembra v hoteli NH Gate One Bratislave stretnutí so zástupcami našich športových zväzov a s predstaviteľmi štátu – štátnym tajomníkom MŠVVŠ SR pre šport Ivanom Husárom a s vládnym splnomocnencom pre mládeže a šport, poslancom NR SR Karolom Kučerom. Na dvojhodinovom stretnutí sa zúčastnili aj ďalší poslanci parlamentu Richard Nemec a Radovan Sloboda, na brífing zase prišiel ďalší poslanec NR SR Ján Krošlák. SOŠV stretnutie cez internet vysielal naživo.

Šport patrí k odvetviam, ktoré boli vládnymi opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu z marca 2020 ovplyvnené ako prvé. Dopady na túto oblasť boli veľmi tvrdé. Športová obec sa však napriek tomu – na rozdiel od mnohých oblastí – za viac než šesť mesiacov namiesto kompenzácie dočkala od štátu zatiaľ len prísľubov. Konkrétnu pomoc v ťaživej situácii predstavovala za ten čas iba novela Zákona o športe, ktorá zohľadňovala mimoriadnu situáciu a športovým subjektom umožnila zmenu účelu čerpania financií na rok 2020.

Aktuálne nové opatrenia vlády proti šíreniu pandémie súťažné športové dianie zasahujú znovu veľmi tvrdo. Pokiaľ by sa od 1. októbra, teda od vyhlásenia núdzového stavu, realizovali v deklarovanej podobe (t. j. bez rozdielu vonkajšieho alebo vnútorného podujatia s maximálnym limitom päťdesiat účastníkov, vrátane priamych aktérov aj divákov), tak by sa športové dianie na Slovensku – na rozdiel od mnohých ďalších európskych krajín s výrazne horšou pandémiovou situáciou – úplne zastavilo. Pokiaľ nedôjde k určitému zmierneniu opatrení a v ich dôsledku sa zastavia všetky súťaže, slovenský šport by sa dostal už do kritickej situácie a do priam existenčného ohrozenia.

„Slovenský šport sa zo stavu zdravia dostal na jednotku intenzívnej starostlivosti. Čakáme na liek remdesivir, aby sme vedeli dýchať a prežiť. Možno po dnešku budeme vedieť prezentovať nejaké stanovisko,“ povedal v úvodnom slove na začiatku stretnutia generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.

Je zrejmé, že ak dnes štátna správa urýchlene nepomôže klubom, športovcom, trénerom, športovým odborníkom, organizátorom podujatí, či prevádzkovateľom rekreačných športových zariadení, rozsype sa nám celý systém fungovania športu – vrcholového, aj amatérskeho. To by malo devastačný vplyv nielen na športovanie dospelých, ale aj mládeže. Zanikli by mnohé pracovné miesta a predovšetkým by hrozil odliv veľkého množstva dobrovoľníkov. Bez ich pomoci by nebolo možné vychovávať deti a mládež, ani zlepšovať zdravotný stav i psychické zdravie našej spoločnosti. So športom sa spája aj nezanedbateľné množstvo pracovných miest i nemalý podiel na tvorbe hrubého domáceho produktu (oboje celoštátne v rozsahu viac než dve percentá), takže by to malo aj vážny celkový sociálny dopad.

Vzhľadom na vyššie uvedené alarmujúce skutočnosti sa športové hnutie obrátilo na štát s týmito požiadavkami:

– Zriadiť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR permanentný krízový štáb pre šport a presadiť, aby sa jeho reprezentant stal súčasťou Ústredného krízového štábu.

– Na zabezpečenie kvalitnej športovej prípravy umožniť zriadiť karanténne stredisko športovej prípravy v Olympijskom tréningovom centre X-bionic sphere v Šamoríne. Projekt zriadenia takéhoto karanténneho strediska bol na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR už predložený.

– Poskytnúť okamžitú finančnú pomoc športovým subjektom, ktoré sú už viac než pol roka výrazne postihnuté protipandémiovými opatreniami a ktoré by najnovšie opatrenia mohli priviesť k zániku.

– Bezodkladne prijať kompenzačné schémy na pomoc športovým klubom a ďalším subjektom za ušlé zisky od marca za podujatia a súťaže, ktoré nebolo a nebude možné usporiadať v dôsledku štátom nariadených opatrení na zabránenie šírenia pandémie.

– Umožniť naďalej konanie športových súťaží.

Zaujímavé výroky rečníkov

Vo vystúpeniach rečníkov počas stretnutia, resp. na následnom brífingu odznelo viacero zaujímavých výrokov, z ktorých vyberáme. Týkali sa síce prevažne aktuálnej krízovej situácie, ale niektoré sa zamerali aj na budúcnosť a na určité koncepčné kroky. Obsah príspevkov bol veľmi rozmanitý.

Prezident SOŠV Anton Siekel:

„Chcem dať občanom krajiny posolstvo v boji proti pandémii. Liek máme pred sebou. Je  to športovanie, pohybové aktivity. Šport je najlacnejší a najefektívnejší spôsob, ako vyrovnať s chorobou. Cez šport ušetríme náklady v zdravotníctve.“

„Rešpektujeme názory odborníkov, ale snažíme sa prezentovať naše návrhy opatrení. Situácia sa rýchlo mení. Podávame ruku ako športové hnutie, ktoré je zjednotené. Situácia je v rámci športu dlhodobo neudržateľná.“

„Kladiem si za vinu, že sa mi nepodarilo presadiť zriadenie krízového štábu pre šport. Veď nikto nevie lepšie ako my, čo a ako v športe funguje a čo sa ako dá robiť. Mohli sme to mať v lete hotové.“

„V posledných mesiacoch sme ako SOŠV nemali možnosť informovať predstaviteľov zväzov a aktuálnom dianí. Žiaľ, o mnohých dôležitých veciach zo strany štátu sa dozvedáme len z médií. Viacero vecí okolo pomoci štátu slovenskému športu nebolo poriadne vysvetlených. Slovenský šport za šesť mesiacov od štátu v rámci kompenzácií nedostal nič, len prísľuby na uvoľnenie 20 miliónov eur. Treba dať bokom osobné animozity a čo najviac navzájom komunikovať. Minulý týždeň som sa stretol s ministrom školstva a informoval som ho aktuálnom silnom mandáte, ktorý SOŠV má nielen od svojich členov, ale aj od mnohých významných športových osobností.“

„Na SOŠV sa zaoberáme nielen aktuálnou vážnou situáciou, ale chceme aj prípravu dlhodobej stratégie slovenského športu do roku 2030. V prvej fáze spolupracujeme so spoločnosťou PwC a postupne sa obrátime aj na odborníkov z vašich radov. S dlhodobou stratégiou súvisí aj snaha čerpať peniaze na športovú infraštruktúru z eurofondov. O tejto veci som nedávno rokoval so štátnym tajomníkom ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Vladimírom Ledeckým, aj so združením samosprávnych krajov SK8.“

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport Ivan Husár:

„S poslancami NR SR Karol Kučerom a Richardom Nemcom sme včera napísali hlavnému hygienikovi SR pánovi Mikasovi, aby usmernenie o zákaze hromadných podujatí bolo koncipované inak.“

„Podpora športovým subjektom prepadla v zákone cez sito. Obrovský problém je, že 90 percent športových aj zväzov má status občianskych združení, ktoré sa podľa súčasnej legislatívy podporiť nedajú. Podobné je to aj s organizáciami, zriaďovanými mestami, obcami a VÚC. Chce to zmeny v dotačnom zákone aj v zákone o malých a stredných podnikoch, aby sa medzi beneficientmi štátnej pomoci mohli objaviť aj napríklad občianske združenia. Najjednoduchšie je podporiť profesionálne kluby, pretože tie fungujú ako akciové spoločnosti. Ale každú štátnu pomoc musí schváliť Európska komisia.“

„Žiadam zväzy o urgentné vyplnenie dotazníkov, ktoré od nás dostali, aby sme mohli vláde čo najskôr predložiť materiál s návrhom na sanáciu strát. Nevieme, do akého časového horizontu dostanú športové kluby náhradu za finančné straty počas koronavírusu. V Česku síce už v júni vyčlenili miliardu korún na kompenzácie pre športové subjekty, ale reálne zatiaľ nevyplatili nič.“

„Kadekto zo zväzov chodil lobovať a vybavovať si výnimky za rôznymi ministrami, čo vyvolalo samozrejme chaos. Teraz už všetky výnimky idú výlučne cez ministerstvo školstva.“

„Kultúra a šport sa zatvárajú ako prvé, lebo sa to považuje za najľahšie. Pritom teraz som cestoval vlakom a bolo tam také množstvo ľudí, že to prekračovalo všetky normy.“

Vládny splnomocnenec pre mládež a šport, poslanec NR SR a bývalý profesionálny tenista Karol Kučera:

„Po pondelňajších vyhláseniach nám vystrelili kontrolky. Pre nás bolo neprijateľné počuť, že je zákaz hromadných podujatí. Žiaľ, v Ústrednom krízovom štábe nie je žiadny športovec. Premiér nás včera prijal asi na trištvrte hodiny. Snažili sme sa ho presvedčiť, že prinajmenšom profesionálne podujatia sa musia uskutočniť, inak to zabíja šport. Dostali sme prísľub, že súťaže budú môcť prebehnúť, aj že deti budú môcť športovať. Musí ešte prebehnúť komunikácia medzi premiérom a Ústredným krízovým štábom.“

„Vysvetľovali sme, ako by malo byť odkomunikované toto opatrenie. Diskutovali sme o tom s pánom premiérom. Vypočul si nás a ústretovo reagoval. Športové ligy budú môcť prebiehať, ale ešte sa musí vyjasniť ako. Pri hokeji a futbale asi najviac, a musí to byť špecificky vysvetlené.“

„Mali by sme viesť debatu aj o budúcnosti športu. Je tu šanca prvý raz zabojovať o peniaze z eurofondov. Športové hnutie sa cíti na chvoste záujmu, preto treba zahodiť za hlavu rozpory a ísť spoločne dopredu.“

Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba:

„Ak sa zastavia súťaže, zastavia sa aj tréningy. To by mohlo znamenať zánik jednej športovej generácie.“

„Nie je známe, že by sa na Slovensku nejaké športovisko stalo zdrojom nákazy.“

„Na SOŠV dlhodobo hovoríme o využívaní eurofondov v športe a výhľadovo plánujeme utvoriť aj pozíciu práve pre túto oblasť. Európske olympijské výbory majú svoj úrad pri Európskej únii, z čoho môžeme ťažiť.“

Predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš:

„Medzi prvou a druhou vlnou mal štát pripraviť krízový materiál, ako si budeme počínať v prípade, že príde druhá vlna. Mám pocit, že na druhú vlnu sme neboli pripravení.“

„Veľmi by nám pomohlo, keby sme boli rýchlejšie informovaní o vážnych rozhodnutiach, ktoré sa nás týkajú. Mnohé športové podujatia majú niekoľkoročnú prípravu a keď sa menia informácie z jedného dňa na druhý, prináša to chaos. Bolo by dobré, keby sa dopredu komunikovalo so športovou obcou, aby sme sa mohli včas pripraviť na opatrenia. Máme teraz viacero športovcov na príprave v zahraničí a nevedia, čo majú robiť. Asi budeme musieť chodiť trénovať do zahraničia, kde sa stále športuje…“

Predseda Slovenského atletického zväzu a viceprezident SOŠV Peter Korčok:

„Všetci očakávame, že sa budú prijímať systémové, splniteľné a predvídateľné opatrenia. Všetci čakáme za kompenzácie za straty. Ale zároveň treba hovoriť o všeobecnom význame športu – pre štátnu reprezentáciu, pre mládež, ale hlavne dnes aj pre zdravie.“

Prezident Slovenskej boxerskej federácia Tomáš „Kid“ Kovács:

„Všetci máme strach z ochorenia COVID-19, ale musíme sa naučiť s tým žiť. Nemôžeme zavrieť športoviská, pretože inak by sme to mohli so športom úplne ,zabaliť´. My dávame ,stopku´ športu, ale v okolitých štátoch sa všade športuje. Nechápem, prečo sa u nás nemôže športovať v školách. Veď šport je faktor zdravia. Keď deti môžu sedieť v jednej lavici, prečo nemôžu aj športovať? Žiaľ, vyzerá to tak, že na Slovensku je šport na poslednom mieste.“

Bývalý štátny tajomník pre šport a olympijský medailista Jozef Gönci:

„Ako jednotlivci sme argumentačne vybavení, ale voči štátu to chce slušnú taktiku a vážnu argumentáciu. Navrhujem lepšie definovať postavenie a význam športu v spoločnosti. Naša devíza je, že šport a zdravý spôsob života budú liekom proti ochoreniu COVID-19.“

„Z médií sledujem, že je kríza vo vzťahu štátu a „strechy“ športu. Keď sme počas začiatku prvej vlny pandémie v marci museli dostať zo zahraničia domov množstvo našich športovcov, pre mňa ako štátneho tajomníka pre šport bol „perinou“ Slovenský olympijský a športový výbor. Je to strešná organizácia slovenského športu a štát by mal rešpektovať, že športové hnutie si to takto usporiadalo. Toto dnes nevidím. Na rokovanie s vládou musí ísť aj zástupca SOŠV, mali by tomu predchádzať spoločné vyhlásenia aj spoločné tlačové besedy. Jednoducho sa žiada komunikácia štátu so športovým hnutím.“

Predseda Slovenského zväzu orientačných športov Igor Patráš:

„Smerom k deťom nie je dobré posolstvo, že aj keď v škole dodržujú všetky pravidlá, nemôžu športovať. Musíme sa viac starať o deti, ako o šport profesionálov a dospelých.“

Prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara:

„Dá sa súťažiť aj pri rešpektovaní protipandémiových opatrení. Nedávno sme organizovali preteky Okolo Slovenska. Každý športovec, ktorý sa na nich zúčastnil, musel byť na nový koronavírus testovaný sedem dní pred a tri dni pred štartom. Deň pred koncom podujatia sme všetkých testovali aj my. Dnes je dvanásť dní po podujatí a neobjavil sa žiadny pozitívny prípad, pretože sme boli zodpovední a dodržiavali sme predpisy. Toto je príklad pre všetkých.“

Prezident Slovenskej gymnastickej federácie Ján Novák

(na margo predloženia štyroch vyššie uvedených požiadaviek športového hnutia voči štátu, ktoré pripravili organizátori stretnutia):

„Treba doplniť požiadavku umožniť naďalej konanie športových súťaží.“

Prezident SOŠV Anton Siekel na záver stretnutia:

„V tejto sále všetci ľudia chcú športu pomôcť, ale nezhodneme sa na tom, akým spôsobom. Počul som tu o lobingu, ale dôležité je, aby sme nemuseli lobovať, ale aby sme mali silné argumenty. Som si istý, že štátny tajomník aj vládny splnomocnenec pre šport robia veľa, ale nemáme o tom priame informácie. Na rokovania sa pozýva podľa neznámeho kľúča. Ponúkam využitie našich odborníkov. Ak ste, pán Husár, prizývaný na rokovania Ústredného krízového štábu, musíte s nami komunikovať, aby ste v tom štábe boli aj náš zástupca.“

Ďalšie výroky zazneli už len v rámci brífingu po stretnutí.

Generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Peter Palenčík:

„Žiadny futbalový zápas nie je pri počte 50 ľudí realizovateľný. Keď si zoberiem náš nadchádzajúci barážový zápas o postup na ME 2021 proti Írsku, tak minimálny počet, ktorý potrebujeme, je 200 až 250 ľudí.“

Generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja Ivan Pulkert:

„Šport by sa mal v týchto chvíľach zjednotiť, aby sme dokázali pootvárať všetky športoviská a aby sa šport ako spoločenská udalosť mohol uskutočniť, aby sa to neskončilo veľmi zle.“

Poslanec Národnej rady SR a bývalý profesionálny tenista Ján Krošlák:

„Dvesto ľudí sa na futbalovom štadióne stratí, to nie je hromadné zhromaždenie. Verím, že šport dostane výnimku a súťaže môžu pokračovať alebo sa rozbehnúť pod podmienkou, že budú bez divákov. Všetko sa pokúsime dotiahnuť ešte v priebehu dnešného dňa. Je však úloha štátneho tajomníka pána Husára, aby návrhy tlmočil na zasadnutí vlády a aby to presadil na pandemickej komisii.“

„Dal som požiadavku na Úrad vlády, či by sme nemohli byť s Karolom Kučerom a Rišom Nemcom pri formulovaní návrhov pre šport, pretože ich formulujú ľudia, ktorí nemajú šajnu o športe. Zákaz hromadného športu bol zle napísaný. Bolo to myslené len v súvislosti s divákmi. Ligy pokračujú ďalej, zákaz bol zle naformulovaný. Preto prišla vlna nevôle. Zrušenie hromadných športových podujatí nebolo nikdy v pláne.“

Prezident Slovenskej volejbalovej federácie Martin Kraščenič:

„Musíme apelovať jeden na druhého, aby sme spoločne vytvárali tlak na ústupky. Sme jeden z mála športov, v ktorom prebiehajú ligové súťaže, a máme dosť problémov. Verím, že opatrenia nám umožnia aj naďalej športovať vo všetkých kategóriách.“

Člen výkonného výboru Slovenskej basketbalovej asociácie a generálny manažér Young Angels Košice Daniel Jendrichovský:

„My sme už zvládli situáciu bez divákov a zvládneme ju aj teraz. Budeme sa snažiť aspoň vysielať zápasy, teší nás v prvom rade to, že môžeme hrať.“


Prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša:

„My sme radi, že môžeme hrať a verím, že sa situácia bude zlepšovať len k lepšiemu. Musíme ešte vyriešiť európske poháre a reprezentáciu. Zrušili sme už prípravný zápas žien proti Česku. Dobrá správa je, že všetky naše hráčky sú negatívne na koronavírus. To je dôkaz, že pristupujeme zodpovedne ku všetkým opatreniam.“

zdroj:
https://www.olympic.sk/clanok/zastupcovia-sportovej-obce-diskutovali-s-predstavitelmi-statu-o-dopadoch-protipandemiovych

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top