Slovenská jazdecká federácia | SJF

PRESUNUTÉ PRETEKY – 07.08.2022

Organizátor, JK JMC Lužany pri Topli, oznamuje:

Preteky Cena honorárneho konzula Ukrajiny, dátum konania 7.8.2022 sú z technických príčin PRESUNUTÉ. Nový termín bude včas oznámený.

Za organizátora: Miroslav Cigan

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top