Slovenská jazdecká federácia | SJF

Aktualizačný seminár pre trénerov

SOŠ PV v Ivanke pri Dunaji v spolupráci so SJF organizuje dňa 13.11.2021

Aktualizačný seminár pre trénerov 1. – 3. kvalifikačného stupňa.

Seminár je určený pre členov SJF s licenciou tréner 1. – 3. kvalifikačného stupňa, ktorí v posledných troch rokoch neabsolvovali aktualizačný seminár. Zoznam trénerov 1. – 3. kvalifikačného stupňa evidovaných v SJF nájdete na https://www.sjf.sk/vzdelavanie/treneri/.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top