Slovenská jazdecká federácia | SJF

prijaté per rollam uznesenia 14.3.2021

A/

Predsedníctvo SJF schvaľuje internú smernicu 192020 – Poskytovanie stravných lístkov.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

Predsedníctvo SJF schvaľuje čiastkový Rozpočet SJF 2021.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

C/

Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie MSR vo všestrannej spôsobilosti 2021 v termíne 28.-29.8.2021 pre organizátora JK Masarykov Dvor.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

D/

Predsedníctvo SJF ruší jazdecké preteky SJF, konané na území SR, do 31.3.2021.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

E/

Predsedníctvo SJF schvaľuje Iveta Chodilovú, lic.č. 07754 na post schvaľovateľa rozpisov pretekov Jazdeckých škôl SJF.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

F/

Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu smernice 182020 – Jazdecké školy SJF.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

G/

Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie medzinárodného FEI kurzu JUMPING transfer-up to FEI L1 and L3 Judge and in-person maintenance course for FEI Judges L1 v termíne 12.-14. júl 2021 v Šamoríne, organizátor Riders&Dreams.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top