Slovenská jazdecká federácia | SJF

Semináre k aktualizácii Všeobecných a Skokových pravidiel – on line

Semináre k aktualizácii Všeobecných a Skokových pravidiel sa uskutočnia on-line cez aplikáciu Microsoft Teams v dňoch:

pondelok 19.2.2024 o 20:00

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 313 808 423 596
Passcode: 3skhiW

Download Teams | Join on the web

Join with a video conferencing device

nexigroup@m.webex.com

Video Conference ID: 128 475 909 5

Alternate VTC instructions

Or call in (audio only)

+45 32 72 52 89,,650959291#   Denmark, All locations

Phone Conference ID: 650 959 291#

Find a local number | Reset PIN

Learn More | Meeting options

________________________________________________________________________________

a

pondelok 26.2.2024 o 20:00

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 362 743 790 997
Passcode: kvC9FQ

Download Teams | Join on the web

Join with a video conferencing device

nexigroup@m.webex.com

Video Conference ID: 121 334 351 2

Alternate VTC instructions

Or call in (audio only)

+45 32 72 52 89,,528156541#   Denmark, All locations

Phone Conference ID: 528 156 541#

Find a local number | Reset PIN

Learn More | Meeting options

Záujemcovia sa môžu prihlásiť vo zvolenom termíne na e-mailovej adrese: robert.fekar@sjf.sk.

Vzdelávacia komisia uznáva vzdelávací seminár, organizovaný Skokovou komisiou Slovenskej jazdeckej federácie v dňoch 19.02.  a 26. 02. 2024 on-line formou, ako preškolenie trénerov v súlade s vnútornou smernicou SJF č. 17/2020 a násl. v zmysle schválených zmien, článok 4.

Hlasovanie:

ZA – Kubišová, Vietor

PROTI – 0

ZDRŽAL SA – 0

NEHLASOVAL – Kollár

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top