Warning: filemtime(): stat failed for /www/doc/www.sjf.sk/www/index.php in /www/doc/www.sjf.sk/www/wp-includes/version.php on line 64

Warning: filemtime(): stat failed for /www/doc/www.sjf.sk/www/.htaccess in /www/doc/www.sjf.sk/www/wp-includes/version.php on line 64
Školenie nových skokových rozhodcov a stewardov – Slovenská jazdecká federácia | SJF
Slovenská jazdecká federácia | SJF

Školenie nových skokových rozhodcov a stewardov

Slovenská jazdecká federácia plánuje v priebehu apríla 2024 zorganizovať školenie

nových skokových rozhodcov a stewardov.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 29.2.2024 na e-mailovej adrese: robert.fekar@sjf.sk. 

Školenie bude pozostávať:

1. Teoretická časť (5.-7.4.2024) – online

2. Praktická časť (13.4.2024) – Šamorín – osobná účasť

3. Záverečné skúšky (27.4.2024) – Bratislava – osobná účasť

Účastnícky poplatok (približne 200 EUR) bude stanovený v závislosti od počtu prihlásených.

Podmienky účasti stanovuje Smernica vzdelávania športových odborníkov SJF:

SMERNICA

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top