Slovenská jazdecká federácia | SJF

Školenie pre nových aj existujúcich rozhodcov ENDURANCE

Pripravovaný kurz (školenie) pre nových rozhodcov v disciplíne ENDURANCE

sa uskutoční v dňoch 16.-17.3.2024.

Preškolenie pre existujúcich rozhodcov bude 17.3.2024.

V termíne 23.3.2024 sa uskutoční záverečná časť pre VET rozhodcov. VET rozhodcovia sú povinní absolvovať i základnú časť kurzu (školenia pravidiel endurance + všeobecné pravidlá).

Uchádzači musia spĺňať podmienky Smernice o vzdelávaní športových odborníkov.

Odkaz na smernicu:

https://www.sjf.sk/subory/zakladne-dokumenty-smernice//Smernica%20072016%20-%20Vzdelavanie%20sportovych%20odbornikov%20v%20SJF.pdf

Súčasťou všetkých školení je povinnosť absolvovať časť zo všeobecných pravidiel. Rovnako pri preškolení – preškolenie týkajúce sa aktualizácie všeobecných pravidiel.

Ďalšie informácie ohľadne miesta, dátumu, materiálov) včas poskytneme.

Prosíme záujemcov o školenie, aby sa prihlásili u predsedu Komisie vytrvalostného jazdenia, p. Vladimíra Pažitného:

tel.: 0903 460 711, e-mail: vladimir.pazitny@sjf.sk

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top